Holy cow
This water is clean

Vlaanderen telt maar liefst 23.000 landbouwbedrijven, Wallonië iets meer dan 12.700. Samen geven ze ons landschap en de natuur in de buitengebieden mee vorm. Samen zetten ze ook nu al intensief in op het spaarzaam en zorgzaam gebruik – en hergebruik – van water. Maar de publieke opinie van ‘te veel meststoffen, te veel grondstoffen en te veel uitstoot’ is niet mals. Wat HelloWater daartegen doet?

Oude koeien uit de sloot halen en die een reden geven om te loeien. Dat landbouw en milieu hand in hand kunnen gaan. Dat afvalwaterzuivering voor agrobedrijven wel degelijk zoden aan de dijk zet voor propere grachten, beken en waterlopen. En dat we samen zorgen voor een helder en gezond watermilieu.

 

En wel zo. Met schaalbare, milieuvriendelijke waterzuiveringsinstallaties op maat van je landbouwbedrijf pakken we het waterprobleem lokaal aan. Afvalwater gaat erin, zuiver water komt eruit, met dank aan het samenspel van planten en bacteriën. Jij hergebruikt het als nieuwe waterbron of geeft het netjes terug aan de natuur.

Zeg hello, agrobedrijf van de toekomst. 

Zeg HelloWater.

De voordelen op een rijtje

HelloW_Beeld_5

Schaalbare, modulaire waterzuiveringsinstallaties volledig op maat van zowel particulieren, bedrijven als lokale overheden.

 

Slimme plaatsing – met aandacht voor de bestaande inplanting van je bedrijf en ruimte voor integratie.

Hello_water_afb_10
Hello_water_afb_06

Zuiver water kan je hergebruiken voor laagwaardige toepassingen zoals de reiniging van een machinepark, of je kan het netjes teruggeven aan de natuur.

Het is een extensief, nature-based systeem onder de vorm van een bloeiende plantenborder.

Hello_water_afb_02
Hello_water_afb_16

De installatie voldoet aan de Europese lozingsnormen van VLAREM II, om tegen 2027 gezonde waterlopen te bereiken in Vlaanderen. Hello Future!

Energie-efficiënt, ecologisch en eenvoudig te implementeren.

Hello_water_afb_04

Zo pakken we het samen aan

Met veel goesting en gezond boerenverstand zorgen we ervoor dat er niet langer koeienstront aan de knikker is. Dat er geen druppel water verloren gaat. En dat jij met je agrobedrijf echt een verschil maakt, zo klaar als pompwater.
Stap 1

 Je leert ons de werking van je bedrijf kennen, zodat we weten hoe de vork echt aan de steel zit.

Stap 2

We brengen de verschillende waterstromen in je bedrijf in kaart.

Stap 3

We doen een conceptvoorstel voor de waterstromen en dimensionering van de waterzuivering. 

Stap 4

We geven je een concreet plan van aanpak.

We zijn er als de kippen bij voor zuiver water.

“Als landbouwsector zijn we ons bewust van de problematiek, dus is het logisch voor ons dat we zoveel mogelijk afvalwater gaan zuiveren en proper laten terugstromen in de waterlopen.”

Op het landbouwbedrijf van Xavier en Leentje

Benor keurmerk

HelloWater is vervaardigd volgens de technische eisen van de Europese norm EN 12566-3. De Hello Water Plantenfilter werd uitgetest door een onafhankelijke certificatie-instelling, Certipro. Het systeem is getest op waterdichtheid, zuiveringsefficiëntie en bouwtechnische aspecten. Het Benor label waarborgt ook de correcte constructie via jaarlijkse controles.

VLAMINOR

Het certificatiereglement VLAMINOR heeft de ambitie om op verschillende vlakken verder te gaan dan de wettelijke eisen en het BENOR-keurmerk. In het kader van VLAMINOR worden ad random steekproeven georganiseerd bij operationele waterzuiveringen. Deze steekproeven moeten aantonen dat de effluentkwaliteit zoals opgelegd door de milieureglementering bijna altijd wordt gehaald opdat het VLAMINOR-certificaat gehandhaafd zou kunnen blijven. Waar BENOR het kwaliteitslabel is voor het systeem en de beproefde werking, borgt VLAMINOR de kwaliteit van het effluent komende van BENOR-gekeurde systemen in operationele situaties.

Infosessies

Schrijf je nu in!

Zeg Hello

Benieuwd hoe het er in jouw bedrijf kan uitzien?

Zeg hello@hellowater.be.