Clean water
Healthy hood

Proper water. Dat is de basis van een bruisende gemeente. Klaterende beekjes, gezonde buitenlucht en trotse inwoners. Is dat waar jij voor gaat? Dan is er HelloWater, de milieuvriendelijkste lokale waterzuiveringsinstallatie waar planten het werk doen. Afvalwater gaat erin. Helder water komt eruit. Zo simpel is het. Geen eindeloze wegenwerken en uit de hand gelopen budgetten maar een snel geïnstalleerde lokale oplossing, op maat van de buurt. En het beste van al? Het water wordt hergebruikt of stroomt zuiver terug naar de natuur.

Zeg hello, gemeente van de toekomst. 

Zeg HelloWater.

Voor een nieuwe kaart van België

400.000 woningen zijn niet aangesloten op de riolering. Dat is België. Een beschaafd land, “proper op zijn eigen” denk je, maar we zitten in de shit. Onze lintbebouwing maakt waterzuivering kostelijk, bijna onhaalbaar. Dat is als je denkt in een netwerk van riolering. Maar het kan anders. Radicaal anders. Met HelloWater pakken we dit probleem lokaal aan. Nu, niet morgen of in 2030. Samen hertekenen we de kaart van België. Blauwer en groener. 

 

Ledegem wordtLeaudegem

Met het project “Ledegem wordt Leaudegem” willen we schaalbare, duurzame en modulaire kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI) demonstreren en dit is wel een vernieuwend concept.

Persbericht: Restproduct uit drinkwaterproces wordt afvalwaterzuiveringsstap in buitengebied

Lees meer over onze Fosfaatfilter FOSCUBE: Aantoonbare en geteste meetresultaten via onze samenwerking met I-qua.

De voordelen op een rijtje

Hello_water_afb_03

Schaalbare, modulaire waterzuiveringsinstallatie.
In de beek, half ondergronds, in clusters of losstaand. Alles kan.

Zuiver water stroomt niet weg naar zee maar blijft lokaal en beschermt je omgeving tegen droogte.

Hello_water_afb_10
Hello_water_afb_06

Propere beken vol leven maken het aangenaam wonen en wandelen.

Geen zorgen over de toekomst.
Dit waterzuiveringssysteem voldoet aan de lozingsnormen van 2027 (EU).

Hello_water_afb_02
Hello_water_afb_16

Kleinere CO2-voetafdruk dan riolering

Omdat kakbloemen
niet echt bestaan.

Onze waterzuiveringsinstallaties binnenkort over heel Vlaanderen?

Zo pakten we het in Ledegem aan. Kijk en luister (of beter: lees) mee.

Oplossingen aanreiken aan je inwoners

Misschien vallen niet alle inwoners onder je verantwoordelijkheid. Maar al het water in je gemeente is met elkaar verbonden. We komen er enkel als we samenwerken. Jullie als lokale overheid, je inwoners en wij. En dat kan via een groepsaankoop.

HelloWater maakt het je gemakkelijk en voorziet je van een kant-en-klaar communicatiepakket. We prikken een datum om een presentatie te geven (al dan niet online) aan de inwoners met interesse en beantwoorden al hun vragen.

“Hoera, terug koffie op het werk.” HelloWater kost 1/3de van riolering.

Benor keurmerk

HelloWater is vervaardigd volgens de technische eisen van de Europese norm EN 12566-3. De Hello Water Plantenfilter werd uitgetest door een onafhankelijke certificatie-instelling, Certipro. Het systeem is getest op waterdichtheid, zuiveringsefficiëntie en bouwtechnische aspecten. Het Benor label waarborgt ook de correcte constructie via jaarlijkse controles.

VLAMINOR

Het certificatiereglement VLAMINOR heeft de ambitie om op verschillende vlakken verder te gaan dan de wettelijke eisen en het BENOR-keurmerk. In het kader van VLAMINOR worden ad random steekproeven georganiseerd bij operationele waterzuiveringen. Deze steekproeven moeten aantonen dat de effluentkwaliteit zoals opgelegd door de milieureglementering bijna altijd wordt gehaald opdat het VLAMINOR-certificaat gehandhaafd zou kunnen blijven. Waar BENOR het kwaliteitslabel is voor het systeem en de beproefde werking, borgt VLAMINOR de kwaliteit van het effluent komende van BENOR-gekeurde systemen in operationele situaties.

Zeg Hello

Benieuwd hoe het er in jouw gemeente kan uitzien?

Zeg hello@hellowater.be.